CHỈ HÀNH THIỀN, LÀM TÌNH NGUYỆN HOẶC BỐ THÍ THÔI THÌ CHƯA ĐỦ

29/03/2020 – Thanlyin Thabarwa Center, Yangon

Chúng ta nên cố gắng sử dụng khoảnh khắc của hiện tại. Ngày, tháng, năm, một kiếp sống chỉ là Sự thật ngụy tạo (Tục đế). Khoảnh khắc hiện tại hay ngay bây giờ mới là Sự thật gốc (Chân đế). Chúng ta nên cố gắng sử dụng mỗi thời khắc trong hiện tại. Bản chất vô thường luôn mới được thị hiện trong khoảnh khắc hiện tại. Sự thật gốc là trọn vẹn. Liên tục làm mọi loại thiện pháp cho chúng sanh, cho Sự thật chỉ-làm-mà-thôi là nhân đưa đến Giác ngộ. Chúng ta đang thực hành mọi loại thiện pháp một cách nhiều nhất có thể, tại đây, ở trung tâm Thabarwa Thanlyin này. Nhưng chúng ta dễ bám chấp vào việc chỉ làm thiện nguyện hay chỉ hành thiền hoặc là chỉ bố thí không thôi. Như thế không trọn vẹn. Nếu chỉ nhìn qua lăng kính tự thân mà không đặt mình vào cái tổng thể của trung tâm, chúng ta không thể hiểu một cách trọn vẹn. Chúng ta là những thành viên của TNC Thanlyin; chúng ta đang làm thiện pháp cùng nhau và chúng ta nên thử quan sát từ góc độ của một tổ chức. Cả thế giới là một tổng thể trọn vẹn với nhiều nơi chốn, nhiều con người, nhiều văn hóa và tôn giáo,… Nhân loại và vũ trụ là vô hạn. Tổng thể của Sự thật ngụy tạo thì trọn vẹn, nhưng nếu chỉ nhìn từ một khía cạnh, ta sẽ thấy là nó không trọn vẹn. Nếu chúng ta chỉ làm cho bản thân mình thì không đủ. Đó là lí do chúng ta không được toại nguyện.

Chúng ta hiểu về bản thân mình, chúng ta cũng nên hiểu những thành viên khác trong trung tâm nữa. Chúng ta không nên dính mắc vào ý kiến chủ quan mà nên quan sát một cởi mở hơn. Những việc tình nguyện đâu chỉ là làm cho người già và người bệnh, mà còn cho những thiền sinh nữa. Nếu bạn không hành thiền, việc thiện bạn làm sẽ không hướng đến những thiền sinh. Nếu bạn không giảng dạy hoặc chia sẻ cái hiểu của bạn về Sự thật, việc thiện bạn làm không hướng đến việc truyền bá sự thực hành Pháp. Mọi người, mọi sự đều liên quan đến chúng ta; chúng ta cùng trú tại trung tâm này nên chúng ta hãy cố gắng ứng dụng những góc nhìn, ý tưởng và những hoạt động khác nhau. Bạn có thể là một tình nguyện viên, bạn cũng có thể là một thiền sinh và cả là người hướng dẫn thiền nữa. Có thể bạn đang hưởng phước và bạn cũng có thể người làm phước hay thí chủ. Mọi người, mọi vật, mọi hành vi đều có liên hệ với chúng ta. Với sự hiểu đúng đắn này có thể chấp nhận mọi người và mọi sự thiện lành trong trung tâm thiền này.

Chỉ làm thiện nguyện thôi chưa đủ. Giờ đây tất cả các bạn đang tương tác với tình nguyện viên và thiền sinh, đó là lí do tất cả mọi người nên tìm hiểu về Sự thật trong sự thực hành chúng ta đang làm đây: thiện pháp chia sẻ trí tuệ. Bạn làm điều thiện càng nhiều, bạn càng thấu hiểu rõ ràng hơn. Pháp chúng ta đang làm ở đây là trọn vẹn, và sẽ thỏa như ý mọi mong cầu. Nó có thể bảo vệ chúng ta và tổ chức này. Những thiện pháp ta đang hành đây giúp tâm chúng ta bình an và trong sạch. Thực hành càng nhiều, chúng ta sẽ ngày càng trở nên trọn vẹn. Đây là sự học hỏi từ trải nghiệm tự thân. Nhưng nếu chúng ta còn làm thiện pháp trong xã hội, ta sẽ phải còn tiếp xúc với người thế gian, không được mấy cơ hội tiếp cận quý chư Tăng, tu nữ và những thiền sinh khác. Để giải quyết vấn đề này, tôi đã phải biến nhà cửa, đất đai tư hữu của mình thành một trung tâm thiền toàn thời gian. Như thế sẽ càng nhiều người có cơ hội làm thiện pháp cùng nhau, với phương pháp chỉ-làm-mà-thôi.

Hiện thời, đại dịch virus corona này đến một cách tự nhiên, còn trung tâm Thabarwa thì nương tựa hoàn toàn vào việc thưc hành thiện pháp nên không cần phải đóng cửa. Nếu không đi ra ngoài được thì chúng ta ở đây. Nếu không tiếp xúc với người bên ngoài xã hội được thì chúng ta giao tế với nhau và làm thiện pháp cùng nhau. Chúng ta vẫn tiếp tục được nhận những sự hỗ trợ từ xã hội bằng cách này hoặc cách khác. Hầu hết người thế gian không có cơ hội nương tựa hoàn toàn vào việc thực hành thiện pháp, nhưng rất nhiều người tán đồng rằng việc chúng ta đang làm là đúng đắn. Cho nên khi không có cơ hội thực hành như chúng ta, chắc chắn họ sẽ cố gắng hỗ trợ chúng ta. Hiện tại chúng tôi vẫn duy trì việc đi khất thực, những chư Tăng và tình nguyện viên lớn tuổi hay đang bệnh thì không đi. Do các thí chủ luôn hoan hỉ cúng dường vật thực nên chúng tôi tiếp tục đi khất thực. Nếu tình hình virus nghiêm trọng hơn, chúng ta sẽ không thể đi ra ngoài, tuy nhiên sẽ có những cách khác để mang vật thực về trung tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *