3. Kammaṭṭhānaggahaṇaniddesavaṇṇanā

3. Kammaṭṭhānaggahaṇaniddesavaṇṇanā 38.Appicchatādīhīti appicchatāsantuṭṭhisallekhapavivekāpacayavīriyārambhādīhi. Pariyodāteti suvisuddhe nirupakkilese. Imasmiṃ sīleti yathāvutte catupārisuddhisīle. ‘‘Cittaṃ bhāvaya’’nti imameva desanaṃ sandhāyāha ‘‘atisaṅkhepadesitattā’’ti. Ko samādhīti sarūpapucchā.

ĐỌC BÀI VIẾT

5. Sesakasiṇaniddesavaṇṇanā

5. Sesakasiṇaniddesavaṇṇanā Āpokasiṇakathāvaṇṇanā 91. Yathāvitthāritassa atthassa atidesopi vitthāraṭṭhāneyeva tiṭṭhatīti āha ‘‘vitthārakathā hotī’’ti. Āpokasiṇanti āpokasiṇajjhānaṃ, āpokasiṇakammaṭṭhānaṃ vā. Sabbaṃ vitthāretabbanti pathavīkasiṇakammaṭṭhāne vuttanayena

ĐỌC BÀI VIẾT

6. Asubhakammaṭṭhānaniddesavaṇṇanā

6. Asubhakammaṭṭhānaniddesavaṇṇanā Uddhumātakādipadatthavaṇṇanā 102.‘‘Aviññāṇakāsubhesū’’ti idaṃ uddhumātakādīnaṃ sabhāvadassanavasena vuttaṃ. Tasmā bhūtakathanamattaṃ daṭṭhabbaṃ, na saviññāṇakaasubhassa akammaṭṭhānabhāvato. Tathā hi vakkhati ‘‘na kevalaṃ matasarīra’’ntiādi

ĐỌC BÀI VIẾT

9. Brahmavihāraniddesavaṇṇanā

9. Brahmavihāraniddesavaṇṇanā Mettābhāvanākathāvaṇṇanā 240.Mettaṃ brahmavihāraṃ. Bhāvetukāmenāti uppādetukāmena paccavekkhitabboti sambandho. Sukhanisinnenāti visamaṃ anisīditvā pallaṅkābhujanena sukhanisinnena. Kasmāti paccavekkhaṇāya kāraṇapucchā, aññaṃ adhigantukāmena aññattha

ĐỌC BÀI VIẾT