Thiền Vipassana Là Gì? Viện Nghiên Cứu Thiền Vipassana VRIDhamma

Thiền Vipassana là gì? Tải slide Thiền Vipassana Là Gì – Thiền Sư SN Goenka अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनञ्‍ञसरणा। धम्मदीपा विहरथ धम्मसरणा

ĐỌC BÀI VIẾT

Các Nguyên Tắc Cốt Lõi Của Các Khoá Thiền Vipassana Tại Trung Tâm Ngài Goenka Giảng Dạy

Giới thiệu phương pháp và nội quy của khóa thiền Vipassana Vipassana là một trong những phương pháp thiền cổ

ĐỌC BÀI VIẾT