Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần Ii: Vô Thường – Đặt Tâm Dưới Sự Chỉ Thị Của Mình 

Đặt Tâm Dưới Sự Chỉ Thị Của Mình  Dù tâm ở trong trạng thái nào, sướng hay khổ, ta không

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần Ii: Vô Thường – Chẳng Có Gì Thường Hằng Chẳng Có Gì Chắc Chắn

Chẳng Có Gì Thường Hằng Chẳng Có Gì Chắc Chắn  Chúng ta tập trung vào Giáo Pháp ngay đây và

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần Ii: Vô Thường – Một Thiền Giả Rối Trí Đến Gặp Đức Phật

Một Thiền Giả Rối Trí Đến Gặp Đức Phật     Có một vị trưởng lão đáng kính vào thời Phật.

ĐỌC BÀI VIẾT