Thiền Anapana Là Gì? Hướng Dẫn Thiền Cho Người Mới – Thiền Sư S.n. Goenka

Thiền Anapana Quan Sát Hơi Thở Là Gì? इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं, येनिच्छकं यत्थकामं यथासुखं। तदज्‍जहं निग्गहेस्सामि योनिसो, हत्थिप्पभिन्‍नं विय अङ्कुसग्गहो॥

ĐỌC BÀI VIẾT

Lễ Dâng Y Kathina Là Gì & Ý Nghĩa Dâng Y Kathina – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức A-ra-hán, Đức Chánh Đẳng

ĐỌC BÀI VIẾT

Lễ Dâng Y Kathina – Kathina Nghĩa Là Gì? Dâng Y Thường & Dâng Y Kathina?

Kathina nghĩa là gì? Danh từ kathina có nhiều nghĩa, trong bộ Vimativinodanīṭīkā, bộ Vajirabuddhiṭīka định nghĩa rằng: “Kathinan’ti pañcānisaṃse

ĐỌC BÀI VIẾT

Tìm Hiểu Phước Bố Thí – Phước Thiện Là Gì? (puññakusala)

PHƯỚC THIỆN (PUÑÑAKUSALA) Trong tam giới, con người nói riêng, tất cả chúng sinh nói chung, thân tâm được an

ĐỌC BÀI VIẾT