VIDEOS [KHÓA THIỀN VIPASSANA 2017] 1. CÁCH HÀNH THIỀN | THIỀN SƯ U JATILA

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 1. Cách Hành Thiền | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5ToTUSCrmsc&

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS [KHÓA THIỀN VIPASSANA 2017] 9. CÁCH THỨC HÀNH THIỀN TIẾN BỘ, KINH NGHIỆM CỦA TS | THIỀN SƯ U JATILA

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 9. Cách Thức Hành Thiền Tiến Bộ, Kinh Nghiệm Của TS | Thiền Sư U

ĐỌC BÀI VIẾT