TÁM PHÁP ĐƯỢC NÓI LÊN VẮN TẮT VÀ ĐƯỢC GIẢI THÍCH RỘNG RÃI, ĐƯA ĐẾN SỰ ĐOẠN TẬN CÁC TỤC SỰ TRONG GIỚI LUẬT BẬC THÁNH

TÁM PHÁP ĐƯỢC NÓI LÊN VẮN TẮT VÀ ĐƯỢC GIẢI THÍCH RỘNG RÃI, ĐƯA ĐẾN SỰ ĐOẠN TẬN CÁC TỤC

ĐỌC BÀI VIẾT