02/2020 Thabarwa Nature Dhamma Family, Singapore

Thưa Thiền sư, Ngài nghĩ gì về vong linh? Con thấy dường có vong âm đang ám con. Con không thể giữ tâm định và vọng tưởng về người thân xuất hiện trong lúc hành thiền. Điều đó có phải là ảo tưởng hay sự thật?

Tất cả chúng sanh hữu tình và phi chúng sinh đều là Sự Thật Tâm Tạo. Vi-rút corona, thứ mà có thể tồn tại bên trong cơ thể của chúng sinh cũng là Sự Thật Tâm Tạo. Nhân và quả hay Bản Chất Vô Thường Luôn Mới là Sự Thật Gốc. Khái niệm về tâm trí như con người thường hiểu, cũng chỉ là Sự Thật Tâm Tạo. Cái tâm của chúng ta không hiểu rằng Bản Chất Vô Thường Luôn Mới mới chính là Sự Thật Gốc. Vi-rút corona vẫn chưa lây nhiễm cho tất cả chúng sinh nhưng nó lại lây lan trong tâm những người này sang tâm của nhiều người khác. Vi-rút corona thật chưa lây lan cho bao nhiêu người, nhưng những tin tức và khái niệm về vi-rút đã đi vào trong tâm rất nhiều người trên toàn thế giới. Vấn đề vong linh thật ra cũng giống như vi-rút corona vậy. Những vong linh thật sự gây rắc rối cho bạn và người khác thì không nhiều, nhưng những tin đồn, ngộ nhận và hiểu biết sai lầm về vong linh, ma quỷ lại gây vấn đề trong tâm của nhiều người. Vì vậy, những vong linh hay ma quỷ thật sự thì không thành vấn đề; chỉ có tin đồn, ngộ nhận và những hiểu biết sai lầm về vong linh, ma quỷ là gây nhiều vấn đề hơn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *