Nidanagatha – Khuddakanikaye Theragathapali

Sīhānaṃva nadantānaṃ, dāṭhīnaṃ girigabbhare;
Suṇātha bhāvitattānaṃ, gāthā atthūpanāyikā
[attūpanāyikā (sī. ka.)].
Yathānāmā yathāgottā, yathādhammavihārino;
Yathādhimuttā sappaññā, vihariṃsu atanditā.
Tattha tattha vipassitvā, phusitvā accutaṃ padaṃ;
Katantaṃ paccavekkhantā, imamatthamabhāsisuṃ.

Nidanagatha - Khuddakanikaye Theragathapali

 

 

 

 

 

 

 

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Các cuốn sách khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app