Audios Kinh Pali – Thiền Sư S.N. Goenka & Ngài U Ba Khin Ngâm Tụng

Audios Kinh Pali – Thiền Sư S.N. Goenka & Ngài U Ba Khin Ngâm Tụng

Những Bài Kinh Pali Do Thiền Sư S.N. Goenka Ngâm Tụng:
1. Atanatiya Sutta
2. Jinapanjara
3. Dhamma Cakka Pavattana Sutta
4. Dhamma Cakka Pavattana Sutta
5. Tikapatthana (S.N. Goenka)
6. Gilana Bojjhanga
7. Satipatthana Sutta
8. Three Bojjhangas Sutta
9. Dhajagga Sutta
10. Tikapatthana (U Ba Khin)
11. Ratana Sutta
12. Khanda Paritta
13. Girimananda
14. Mahasamaya Sutta

(nguồn Dhamma.org)

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *