Thông Tin Cơ Bản Về 1 Số Trung Tâm Thiền Vipassana Do Các Thiền Sư Nổi Tiếng Hướng Dẫn Hiện Nay

TRUYỀN THỐNG MAHASI

Các kỹ thuật ban đầu do Đại Thiền Sư Mahasi Sayadaw người Miến Điện giảng dạy.

(1) Trường Thiền Mahasi

* Địa chỉ : No. 16 Sāsana Yeiktha Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar.
* Website : http://www.mahasi.org.mm/
* Tel: +95.545918, +95.541971
* Email: mahasiygn@mptmail.net.mm, mahasi.meditationcenter@gmail.com

(2) Trường Thiền Panditarama

* Địa chỉ : 80-A, Than Lwin Road, Bahan Township, Yangon Division, Myanmar.
* Webiste : http://www.panditarama.net
* Tel : +951-535.448, +951-705.525
* Email : com2panditarama@gmail.com

(3) Trường Thiền Chammyay

* Địa chỉ : 55A Kaba Aye Pagoda RoadKaba Aye P.O. Yangon.
* Website : https://chanmyaysayadaw.org/
* Email : chanmyayinform@gmail.com
* Tel : +95.1661479, +95.1652585

(4) Trường Thiền Kyupin

* Địa chỉ : Kyunpin Meditation Center, Kamphyu Village, Wetlet Township, Sagaing Region, Myanmar
* Website : https://kyunpin.wixsite.com/meditation
* Tel : +95.97987.30175
* Email : kyunpin@gmail.com

 

TRUYỀN THỐNG PA-AUK

(6) Trường Thiền Pa-auk
+ pa auk meditation center… (đang cập nhật)

 

CÁC TRƯỜNG THIỀN KHÁC

(5) Trường Thiền Shwe Oo Min (Tâm quán niệm xứ)

* Địa chỉ : Shwe Oo Min Dhamma Sukha TawyaAung Myay Thar Yar Street, Kon Tala Paung Village, Mingaladon Township P.O. 11023, No. 3 Main Road, Yangon, Myanmar.
* Website : https://ashintejaniya.org/
* Bài viết Giới Thiệu về Trường Thiền và các Thủ Tục cơ bản : https://ashintejaniya.org/retreat

(7) Trường Thiền Sunlun (Thọ Quán Niệm Xứ)

* Địa chỉ 1 : Kaba Aye Sun Lun Monastery, 7th Mile, Thanlarwaddy Road, U Lun Maung Street, 7 – Ward, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.
* Website : http://www.sunlun-meditation.net/
* Tel: +95-1-660860
* Cách đăng ký: Thiền Sinh nước ngoài có thể đi thẳng trực tiếp đến Trường Thiền để xin phép.

* Địa chỉ 2 : (đang cập nhật)
* Facebook : https://m.facebook.com/sunlun.tipitakamonastry.9
* Cách đăng ký : (đang cập nhật)

(8) Trường Thiền Mogok (Tâm – Thọ, quán niệm xứ)

* Hiện nay, truyền thống Ngài Mogok chưa có Phiên Dịch người Việt. Và các Sayadaw ở đây, chưa dùng được Tiếng Anh để giảng Pháp
* Địa chỉ: (đang cập nhật)

(9) Trường Thiền Thabarwa (Pháp quán niệm xứ)

* Vào trang http://www.thabarwa.org để lấy thông tin thêm.. (đang cập nhật)

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *